Kết quả thi học sinh giỏi khối 10-Năm học 2018-2019

Chủ nhật - 14/10/2018 21:31
Người đăng: Mr Phạm Tiến
Kết quả thi học sinh giỏi khối 10-Năm học 2018-2019
SỞ GD-ĐT KIÊN GIANG         Phú Quốc, ngày 9 tháng 10 năm 2018  
TRƯỜNG THPT PHÚ QUỐC                
BẢNG ĐIỂM CHẤM THI, XẾP GIẢI
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018
                   
                   
STT HỌ TÊN LỚP MÔN PHÒNG
THI
Điểm
bằng số
Điểm
bằng chữ
Xếp
giải
Phần
thưởng
Chọn
đ. tuyển
1 Đặng Nguyễn Cao Nguyên A5 A.văn P.26 v        
2 Lê Hoàng Kiên A12 A.văn P.26 v        
3 Phạm Lam Uyên A13 A.văn P.26 7.7 Bảy điểm bảy/10 Giải Nhì 400.000 x
4 Trần Quang Huy A13 A.văn P.26 5.7 Năm điểm bảy/10 Giải KK 100.000 x
5 Nguyễn Phạm Băng Băng A13 A.văn P.26 5.6 Năm điểm sáu/10 Giải KK 100.000  
6 Đỗ Thị Tường Vy A12 A.văn P.26 5.5 Năm điểm năm/10 Giải KK 100.000  
7 Lâm Thị Ngọc Huyền A13 A.văn P.26 5.5 Năm điểm năm/10 Giải KK 100.000  
8 Nguyễn Trần Mỹ Ngọc A13 A.văn P.26 5.2 Năm điểm hai/10 Giải KK 100.000  
9 Nguyễn Lâm Thảo Nguyên A12 A.văn P.26 5.1 Năm điểm một/10 Giải KK 100.000  
10 Lê Thụy Hương Phú A13 A.văn P.26 4.9 Bốn điểm chín/10      
11 Giang Nguyễn Huỳnh Như A13 A.văn P.26 4.8 Bốn điểm tám/10      
12 Nguyễn Vũ Quốc Toàn A13 A.văn P.26 4.6 Bốn điểm sáu/10      
13 Dương Huỳnh Trí Bảo A2 A.văn P.26 3.2 Ba điểm hai/10      
14 Trần Ngọc Thành A2 A.văn P.26 2.5 Hai điểm rưỡi/10      
15 Phan Hồng Y A4 A.văn P.26 2.2 Hai điểm hai/10      
16 Đường Ngân Hà A13 A.văn P.26 2.2 Hai điểm hai/10      
17 Hồ Thị Anh Thi A2 A.văn P.26 2.1 Hai điểm một/10      
18 Trương Hoàng Thanh Thiện A13 A.văn P.26 2.1 Hai điểm một/10      
19 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ A4 A.văn P.26 1.8 Một điểm tám/10      
1 Nguyễn Thảo Trân A12 Địa P.19 18.75 Mười tám bảy lăm Giải Nhất 500.000 x
2 Lê Hoàng Kiên A12 Địa P.19 17 Mười bảy điểm chẵn Giải Nhì 400.000 x
3 Bùi Diễm Quỳnh A12 Địa P.19 16.25 Mười sáu hai lăm Giải Ba 300.000 x
4 Nguyễn Lê Trung Hiếu A10 Địa P.19 13 Mười ba điểm chẵn Giải KK 100.000  
5 Trần Mỹ Ngọc A12 Địa P.19 13 Mười ba điểm chẵn Giải KK 100.000  
6 Giang Nguyễn Huỳnh Như A13 Địa P.19 9.5 Chín rưỡi      
7 Nguyễn Thị Trà My A7 Địa P.19 8.5 Tám rưỡi      
8 Nguyễn Thị Hà Giang A9 Địa P.19 8.5 Tám rưỡi      
9 Vũ Thị Trang Đài A11 Địa P.19 8 Tám điểm chẵn      
10 Nguyễn Thị Như Ý 10A7 Địa P.19 6.75 Sáu điểm bảy lăm      
11 Võ Thị Khánh Quỳnh A5 Địa P.19 6.5 Sáu rưỡi      
12 Phạm Mai Quỳnh A13 Địa P.19 6.5 Sáu rưỡi      
13 Lê Thị Ngọc Kiều A5 Địa P.19 5.5 Năm điểm rưỡi      
14 Tăng Minh Huy A11 Địa P.19 5.5 Năm rưỡi      
15 Ngô Việt Toàn A5 Địa P.19 4.25 Bốn điểm hai lăm      
16 Trần Khánh Vi A5 Địa P.19 4.25 Bốn điểm hai lăm      
1 Dư Đức Hiền Giang A5 Hóa P.23 v        
2 Nguyễn Minh Anh Thư A10 Hóa P.23 v        
3 Nguyễn Thị Kiều Trang A13 Hóa P.23 13.5 Mười ba năm Giải Ba 300.000 x
4 Nguyễn Xuân Quân A12 Hóa P.23 11.25 Mười một hai lăm Giải KK 100.000 x
5 Huỳnh Thị Thanh Ngân A13 Hóa P.23 11 Mười một Giải KK 100.000  
6 Đỗ Minh Trí A12 Hóa P.23 10 Mười chẵn Giải KK 100.000  
7 Trần Thị Kiều Oanh A9 Hóa P.23 7.25 Bảy hai lăm      
8 Bùi Hồng My A13 Hóa P.23 6.5 Sáu rưỡi      
9 Ngô Thế Nam A13 Hóa P.23 5.5 Năm rưỡi      
10 Hà Thị Thanh Dung A13 Hóa P.23 4 Bốn chẵn      
11 Phạm Hoàng Nhật Quang A10 Hóa P.23 4 Bốn chẵn      
1 Nguyễn Thảo Trân A12 P.24 20 Hai mươi điểm chẵn Giải Nhất 500.000 x
2 Phạm Nhật Hạ A13 P.24 17 Mười bảy điểm chẵn Giải Nhì 400.000 x
3 Nguyễn Trọng Quang A10 P.24 7 Bảy chẵn      
4 Nguyễn Phú Sang A10 P.24 5 Năm chẵn      
5 Nguyễn Quốc Việt A4 P.24 2.5 Hai điểm rưỡi      
6 Hoàng Văn Đạt A9 P.24 2.5 Hai điểm rưỡi      
7 Phạm Thị Tường Vy A11 P.24 1.5 Một rưỡi      
8 Lê Duy Vũ A12 P.24 1 Một chẵn      
9 Trần Thanh Giang A2 P.24 0 Không điểm      
1 Ngô Việt Anh A1 Sinh P.20 8.5 Tám rưỡi Giải KK 100.000 x
2 Vũ Thị Thu Hương A9 Sinh P.20 6.5 Sáu rưỡi      
3 Nguyễn Ngọc Trâm A1 Sinh P.20 3.5 Ba rưỡi      
1 Lê Thái Hòa A13 Sử P.25 13 Mười ba chẵn Giải 3 300.000 x
2 Lê Thị Mỹ Quyên A10 Sử P.25 13 Mười ba chẵn Giải 3 300.000 x
3 Trần Thị Hải Yến A13 Sử P.25 10 Mười chẵn Giải KK 100.000  
4 Nguyễn Hồng Hân A12 Sử P.25 10 Mười chẵn Giải KK 100.000  
5 Trần Ngọc Trang A11 Sử P.25 8.5 Tám rưỡi      
6 Lâm Dương Bảo Châu A2 Sử P.25 6.5 Sáu rưỡi      
1 Đoàn Thiên Ân A4 Tin học P. VT v        
2 Vũ Quốc Quý A10 Tin học P.VT v        
3 Trần Bình Phương Nhã A12 Tin học P.VT 16 Mười sáu chẵn Giải Nhì 400.000 x
4 Phạm Hùng Phong A12 Tin học P. VT 16 Mười sáu chẵn Giải Nhì 400.000 x
1 Ngô Thế Nam A13 Toán P.21 14 Mười bốn điểm chẵn Giải Ba 300.000 x
2 Vũ Khải Minh A12 Toán P.21 13 Mười ba điểm chẵn Giải KK 100.000 x
3 Đỗ Minh Trí A12 Toán P.21 12 Mười hai điểm chẵn Giải KK 100.000 x
4 Trương Hoàng Thanh Thiện A13 Toán P.21 8.5 Tám rưỡi      
5 Nguyễn Vũ Quốc Toàn A13 Toán P.21 7.5 Bảy rưỡi      
6 Hồ Thị Thảo A11 Toán P.21 7.5 Bảy điểm rưỡi      
7 Nguyễn Thúy Duyên A13 Toán P.21 7.5 Bảy rưỡi      
8 Trần Ngô Thùy Linh A13 Toán P.21 4.5 Bốn rưỡi      
9 Lê Nguyễn Phi Hùng A1 Toán P.21 2 Hai điểm chẵn      
10 Bùi Văn Năm A5 Toán P.21 0.5 nửa điểm      
1 Hồ Minh Quốc A4 Văn P.22 v        
2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên A10 Văn P.22 v        
3 Lương Hải Bình A13 Văn P.22 13.5 Mười ba rưỡi Giải Ba 300.000 x
4 Lê Duy Vũ A12 Văn P.22 13 Mười ba chẵn Giải Ba 300.000 x
5 Nguyễn Thị Phương Thảo A13 Văn P.22 12.5 Mười hai rưỡi Giải KK 100.000  
6 Vũ Mỹ Tâm Trang A12 Văn P.22 12 Mười hai chẵn Giải KK 100.000  
7 Bùi Thị Anh Thư A13 Văn P.22 11.5 Mười một rưỡi Giải KK 100.000  
8 Đường Ngân Hà A13 Văn P.22 10.5 Mười điểm rưỡi Giải KK 100.000  
9 Huỳnh Kim Ngọc A5 Văn P.22 9.5 Chín rưỡi      
10 Hà Thị Thanh Dung A13 Văn P.22 9 Chín chẵn      
11 Nguyễn Hồ Khánh My A1 Văn P.22 8.5 Tám điểm rưỡi      
12 Trần Ngọc Thư A12 Văn P.22 8.5 Tám rưỡi      
13 Nguyễn Trần Cẩm Tú A12 Văn P.22 8.5 Tám rưỡi      
14 Đỗ Thị Mỹ Linh A12 Văn P.22 8.5 Tám rưỡi      
15 Nguyễn Thị Kim Chi A12 Văn P.22 8 Tám chẵn      
17 Trần Thạch Thiên Thanh A13 Văn P.22 7.5 Bảy điểm rưỡi      
16 Danh Thị Trúc Phương A4 Văn P.22 7 Bảy chẵn      

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây