Thông báo của BGH

Thời khóa biểu mới

03:01 | 18/04/2015

Áp dụng từ 20/4/2015

Thời khóa biểu tăng tiết

00:03 | 09/01/2015

Áp dụng từ 5/1/2015

Thời khóa biểu mới

00:03 | 09/01/2015

Áp dụng từ 12/1/2015

Văn bản của Bộ

Thông tư 58

02:12 | 17/11/2014

Về việc đánh giá, xếp loại học sinh

Hoạt động phong trào

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHÚ QUỐC LẦN...

15:50 | 31/05/2015

Ngày 30 tháng 5 năm 2015, Đại hội đảng viên Chi bộ trường THPT Phú Quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2015 – 2020 long trọng được tổ chức

Lễ tổng kết, tri vân và trưởng thành năm học...

15:46 | 31/05/2015

Sáng 23/5/2015 trường THPT Phú Quốc trang trọng tổ chức buổi lễ Tổng kết, tri ân và trưởng thành năm học 2014-2015

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm học tập

03:14 | 07/01/2015

Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập giữa học sinh hai trường THPT Phú Quốc – THPT Dương Đông.

Video Clip

Hình ảnh