Kế hoạch tháng 12/2019

Thứ sáu - 13/12/2019 22:46
Ban giám hiệu
  SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT PHÚ QUỐC                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            
        Số: 05/KH-HT                                           Phú Quốc, ngày 01 tháng 12 năm 2019

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2019

 
 
 

1.Tình hình chung
1.1.Nhân sự:
1.1.1. CB,GV,CNV

 
Bộ phận TS Nữ Đảng viên C.ĐV ĐV Th.S
ĐH
CĐ/TC
BGH 04 01 04 04 0 03 01 0
GV 71 38 44 71 07 13 58 0
CNV 05 02 0 05 0 0 0 03
Tổng 80 41 48 (60,49%) 80 07 16 59 03
Họp đồng khoán gọn công việc: 02 (01 kế toán, 01 tạp vụ)
1.1.2.Học sinh  
 
Khối Lớp Sỉ số Nữ ĐV T.Binh D.tộc H.Nghèo C.Nghèo K.Khăn
10 13 564 363 237 01 28 0 02 19
11 12 519 311 354 01 19 05 01 16
12 11 442 252 374 0 19 03 00 21
Tổng 36 1524 868 964 02 66 08 02 56


Giảm: 01 HS so với tháng trước đối tượng HS nữ, cận nghèo
1.2.Thuận lợi:
          - Các hoạt động giảng dạy, giáo dục của trường đã ổn định
          - Hầu hết CB,GV,CNV, HS chấp hành tốt nội qui, Qui chế của ngành, trường: HS nghỉ học, trễ giảm so với tháng 11
1.3. Khó khăn, tồn tại
- Vẫn còn bộ phận HS ý thức học tập chưa tốt; học sinh đánh nhau, HS vi phạm giao thông (đi xe mô tô trên 50cm3); kết quả kiểm tra tập trung còn một số lớp tỷ lệ HS đạt điểm TB trở lên còn thấp.
- Chế độ báo cáo: Một số bộ phận chưa kịp thời 
2. Nhiệm vụ trọng tâm
          - Thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT, UBND huyện, Nghị quyết Đảng bộ: kế hoạch hành động Quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Gỉang đến năm 2025; kế hoạch làm vệ sinh thứ bảy đầu tháng để hưởng ứng ngày môi trường.
          - Thực hiện tốt kế hoạch thi HKI, xét thi đua
-Thực hiện đầy đủ, đúng qui định, kịp thời các chế độ chính sách cho CB, GV, CN, HS
+ Giải quyết kịp thời lương, phụ cấp, các chế độ, chính sách cho giáo viên, học sinh.
          - Phối hợp với Công đoàn, đoàn trường quản lý việc chấp hành Qui chế ngành, đơn vị của công chức, viên chức; chấp hành nội qui trường của học sinh;
- Các bộ phận thực hiện công tác báo cáo  đúng thời gian qui định;     
3. Nhiệm vụ cụ thể trong tuần

 
Thời gian Nội dung Ghi chú
Tuần 17
(02/12/2019-08/12/2019
-Thứ hai 02/12/2019
+Chào cờ
-Thứ ba 03/12/2019
-Thứ tư 04/12/2019
-Thứ năm 05/12/2019
+Đ/c Hải, Hợp  dự tập huấn về nâng cao kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp tại sở từ ngày 5/12 đến 8/12/2019
+Đ/c Giang, Tiến và 6 HS tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh từ ngày 5/12 đến 8/12/2019
-Thứ sáu 06/12/2019
-Thứ bảy 07/12/2019
+8 giờ họp BGH mở rộng
+14 giờ họp Hội đồng sư phạm
-Chủ nhật 08/12/2019
+7 giờ 30 phút đ/c Lực dự Hội nghị về phòng, chống HIV…tại Nhà Văn hóa huyện PQ 
Tuần 18
(09/12/2019-15/12/2019
-Thứ hai 09/12/2019
+Chào cờ: tổ chức cho HS ký cam kết kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng Qui chế.
+9 giờ 30 phút Nhà trường làm việc với đoàn kiểm tra quốc phòng an ninh tỉnh Kiên Giang. Thành phần: BGH; đ/c Minh, Khanh, Thuấn.
+13 giờ 30 phút chi bộ kiểm điểm cuối năm
+Từ ngày 9/12/2019 đến 15/12/2019 các môn Tin học, công nghệ, TD, GDQP GV tổ chức cho HS thi tại lớp theo TKB dạy; GV thiếu tiết dạy bù
+Đ/c Toàn, Tuyết Nga tiếp tục đến hết ngày 19/12/2019
-Thứ ba 10/12/2019
+7 giờ 30 phút đ/c Họp dự Hội nghị… tại Hội trường A UBND huyện
+Hạn chót thời gian GVCN có HS vi phạm đánh nhau nộp hồ sơ đề nghị kỷ luật cho đ/c Hợp
-Thứ tư 11/12/2019
+14 giờ họp Hội đồng kỷ luật HS (đ/c Hợp chủ trì)
-Thứ năm 12/12/2019
+13 giờ 30 phút họp kiểm điểm Đảng bộ.
Thành phần: các thành viên tổ chỉ đạo kiểm điểm, BCH Đảng bộ, BCH chi bộ; BGH, đại diện Công đoàn, Đoàn trường, thanh tra nhân dân, tổ trưởng.
Địa điểm: Hội trường
-Thứ sáu 13/12/2019
+Đ/c Tú tham gia tập huấn chuyên môn tại Rạch Giá từ ngày 13/12 đến 15/12/2019
-Thứ bảy 14/12/2019
+14 giờ họp tổ
-Chủ nhật 15/12/2019
 
Tuần 19
(16/12/2019-22/12/2019
-Thứ hai 16/12/2019
+Chào cờ
-Thứ ba 17/12/2019
+ 13 giờ Nhà trường phối hợp với chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tập huấn sinh sản vị thành niên. TP: 60 HS, 5 GV. Địa điểm: Hội trường THPT PQ. Phân công: đ/c Thanh phụ trách.
-Thứ tư 18/12/2019
+Hạn chót thời gian GV kết thúc các cột điểm thường xuyên
-Thứ năm 19/12/2019
+Sáng: Khối 10,11 thi môn Ngữ Văn
+Chiều: Khối 12 thi môn Ngữ Văn
-Thứ sáu 20/12/2019
+Sáng: HS khối 11,10 thi môn  Sinh, GDCD
+Chiều:HS khối 12 thi KHTN
-Thứ bảy 21/12/2019
+Sáng: HS toàn trường thi môn Tiếng Anh
+Chiều: HS khối 12 thi môn Toán
+Hạn chót thời gian GV dạy các môn Tin học, GDQP, Công nghệ vào điểm SMAS
-Chủ nhật 22/12/2019
 
Tuần 20
(23/12/2019-29/12/2019
-Thứ hai 23/12/2019
+Sáng: HS khối 11,10 thi môn Sử, Địa
+Chiều: HS 12 thi tổ hợp KHXH
-Thứ ba 24/12/2019
+Sáng: HS khối 11 thi Toán
+ HS 12 học môn GDQP cả ngày
-Thứ tư 25/12/2019
+Sáng: HS khối 11, 10 thi môn Hóa, Lý
+ HS 12 học môn GDQP cả ngày
-Thứ năm 26/12/2019
+HS học bình thường
+Tổ chức cho HS thi bù
+Chiều: HS 12 học GDQP
+ Các lớp tổ chức xét hạnh kiểm và niêm yết tại bản tin để GV góp ý
-Thứ sáu 27/12/2019
+Hạn chót thời gian lên điểm SMAS của GV dạy các môn còn lại.
+Học TKB ngày thứ hai  HKII (Học bù thứ hai ngày 30/12/2019)
-Thứ bảy 28/12/2019
+Học TKB ngày thứ ba HKII (Học bù thứ ba ngày 31/12/2019)
+14 giờ họp xét hạnh kiểm HS. Phân công như sau:
* Khối 12 chủ trì: đ/c Toàn; Thư ký : đ/c Thị Hoa, đại diện Đoàn trường
* Khối 11 Chủ trì: đ/c Nga Thư  kí: đ/c Huy Phương, GVCN 11; đại diện Đoàn trường
* Khối 10 Chủ trì: đ/c Hợp Thư  kí: đ/c Giang; GVCN 10; đại diện Đoàn trường.
Lưu ý: đ/c Hợp, Nga nộp biên bản cho đ/c Toàn sau khi kết thúc họp xét.
- GVCN hoàn tất nhập hạnh kiểm học sinh lên SMAS
- Chủ nhật 29/12/2019
-Toàn thể CB,GV,CNV nghỉ từ ngày 30/12/12 đến hết ngày 1/1/2020
-Phân công trực 1/1/2010: Sáng: Lực; chiều: Toàn
 
4. Tổ chức thực hiện: Các phó hiệu trưởng, tổ trưởng và các bộ phận có liên quan căn cứ vào kế hoạch này và tình hình thực tế của trường mà xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc cần báo cáo cho hiệu trưởng kịp thời để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết ./.
 

Nơi nhận:                                                                                                                                          
- Công đoàn, Đoàn trường;
- 03 Phó hiệu trưởng;
- Tổ trưởng.
- Lưu VT.                                                                                                                                                                                                                                  


               

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • BobbyInism
    canadian pharmacies [url=https://nienalo.strikingly.com/#]best canadian online pharmacy [/url]
    online pharmacy busted pharmacy intern
    online pharmacy https://nienalo.strikingly.com/
      BobbyInism   aswcfrbgk@yandex.com   15/03/2023 00:33
Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây