Kế hoạch hội thao liên trường

Thứ sáu - 09/11/2018 20:57
Đoàn trường THPT Phú Quốc
      SỞ GD-ĐT KIÊN GIANG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THPT PHÚ QUỐC                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    TRƯỜNG THPT AN THỚI
TRƯỜNG THPT DƯƠNG ĐÔNG
TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT HÀN             
     Số:….../KH- THPT-TCVH                                      Phú Quốc, ngày 22 tháng 10 năm 2018

  
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP
Tổ chức Hội thao liên trường THPT, Trung cấp trên địa bàn huyện Phú Quốc lần thứ I - 2018

I. MỤC ĐÍCH
- Nhằm đáp ứng nhu cầu giao lưu thi đấu thể thao cho cán bộ, giáo viên các trường THPT, trung cấp trên địa bàn huyện Phú Quốc;
- Hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018;
- Qua giao lưu thi đấu thể thao tăng cường đoàn kết giữa các trường.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  TỔ CHỨC CÁC MÔN THI ĐẤU
Tổ chức 05 môn: Cờ tướng, Bóng bàn nam-nữ, Đá cầu nam –nữ, Bóng chuyền và Bóng đá nam-nữ, thi đấu trong 02 ngày tại 3 địa điểm : THPT Phú Quốc, THPT An Thới và THPT Dương Đông. Cụ thể như sau:
1. Ngày Chủ Nhật 4/11/2018: thi đấu Cờ tướng, bóng đá nam- nữ, bóng bàn nữ tại THPT An Thới – địa điểm cụ thể do trường THPT An thới sắp xếp. Buổi sáng thi đấu bóng đá nam và nữ, buổi chiều thi đấu Cờ tướng và bóng bàn nữ. (buổi sáng bắt đầu thi đấu lúc 7h30, buổi chiều thi đấu lúc 13h30).
2. Ngày Chủ Nhật 11/11/2018: Buổi sáng: Thi đấu đá cầu (nam-nữ) tại trường THPT Dương Đông. Buổi chiều thi đấu bóng chuyền nam, bóng bàn nam và trò chơi dân gian tại trường THPT Phú Quốc. (buổi sáng bắt đầu thi đấu lúc 7h30, buổi chiều thi đấu lúc 13h30).
III. ĐỐI TƯỢNG
Toàn bộ cán bộ, giáo viên các trường THPT, trung cấp trên địa bàn huyện Phú Quốc đều được tham gia. Dự kiến 4 trường: THPT Phú Quốc, THPT Dương Đông, THPT An Thới và Trung cấp Việt Hàn.
IV. ĐIỀU LỆ CÁC MÔN THI ĐẤU
1. Đá cầu:
- Cầu thi đấu : Cầu lông gà
- Nội dung: Đồng đội nam và đồng đội nữ hoặc cá nhân nữ
- Trận đấu: 3 set mỗi set 21 điểm đối thủ nào thắng trước 02 sét sẽ thắng trận đấu. trong 1 sét nếu hòa 20-20 thì đối thủ nào lên điểm 21 trước sẽ thắng set đó. Các luật khác áp dụng theo luật đá cầu hiện hành.
- Đăng ký: Mỗi trường  đăng ký 01 đội nam và 1 đội nữ từ 03 đến 05 vận động viên;
- Thể thức thi đấu: Đấu đồng đội 03 trận (2 trận đôi và 1 trận đơn). Nếu có 4 đội sẽ đấu loại trực tiếp giữa các đội, 2 đội thua đấu tranh Ba-Tư, 2 đội thắng tranh Nhất- Nhì (Bốc thăm chọn cặp đấu). Nếu có 3 đội sẽ đấu vòng tròn phân hạng.
Lưu ý: 1 vận động viên không được thi đấu cả 3 trận trong 1 cặp đấu.
Nội dung: đồng đội hoặc cá nhân nữ tùy theo số lượng đăng ký BTC sẽ chọn hình thức thi đấu phù hợp.2. Cờ tướng:
Hạng phong trào: không hạn chế số lượng tùy theo số lượng đăng ký BTC sẽ chọn hình thức thi đấu phù hợp. (khuyến khích tham gia đông đảo)
3. Bóng bàn:
Nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ hoặc đơn nữ
- Trận đấu: 5 set mỗi set 11 điểm. Các luật khác áp dụng theo luật bóng bàn hiện hành.
Đăng ký: Mỗi trường đăng ký 01 đội từ 03 đến 05 vận động viên;
            Thể thức thi đấu: Đấu đồng đội 03 trận (2 trận đơn và 1 trận đôi). Đấu vòng tròn tính điểm phân hạng.
Lưu ý: 1 vận động viên không được thi đấu cả 3 trận trong 1 cặp đấu.
Các cặp đấu đấu đủ số trận (3).
Nội dung: đồng đội hoặc cá nhân nữ tùy theo số lượng đăng ký BTC sẽ chọn hình thức thi đấu phù hợp.
4. Bóng chuyền nam:
Nếu đủ 4 đội đấu loại trực tiếp (bốc thăm phân cặp) 2 đội thua tranh Ba-Tư, 2 đội thắng tranh Nhất-Nhì.
Nếu ít hơn 4 đội thì đấu vòng tròn tính điểm phân hạng
1 trận 3 set 15 điểm.
Lưu ý: không áp dụng luật vị trí trên sân, các luật khác theo luật bóng chuyền hiện hành.
5. Bóng đá nam, nữ: 5 người (4 đá 1 chụp):
Nếu đủ 4 đội đấu loại trực tiếp (bốc thăm phân cặp) 2 đội thua tranh Ba-Tư, 2 đội thắng tranh Nhất- Nhì.
Nếu ít hơn 4 đội thì đấu vòng tròn tính điểm phân hạng
1 trận 2 hiệp, 1 hiệp 20 phút đối với nam, 12 phút đối với nữ. Áp dụng luật bóng đá hiện hành.
6. Trò chơi dân gian
Mỗi trường đăng ký một đội, 1 đội ít nhất 5 thành viên.
Ném bóng vào rổ, nhảy bao bố, đong nước mùa hạn, đua xe máy chậm.
Thời gian: sau khi kết thúc môn bóng chuyền và bóng bàn nam. Thi đấu tại trường THPT Phú Quốc. Đây là môn thi đấu giao lưu, chung vui mừng kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, khuyến khích 4 trường đều tham gia.
V. ĐĂNG KÝ, BỐC THĂM, XẾP LỊCH THI ĐẤU
Các trường đăng ký hạn chót 17h00  ngày 29 tháng 10 năm 2018, Theo mẫu đính kèm vào mail: tranminhpq2017@gmai.com
Bốc thăm và xếp lịch trước 15 phút của mỗi môn thi đấu.
VI. GIẢI THƯỞNG
BTC sẽ trao cờ lưu niệm; cờ giải Nhất, Nhì, Ba cho môn bóng đá nam, nữ và cờ giải nhất đồng đội cho các môn thi đấu còn lại.
Lưu ý:  Không phát tiền thưởng
VII. KINH PHÍ
- Các trường được bố trí địa điểm thi đấu tự chuẩn bị băng rôn, backdrop; cơ sở vật chất phục vụ cho các môn thi đấu; thuê sân bãi; lo kinh phí nước uống vận động viên tại địa điểm thi đấu sở tại; Kinh phí tập luyện và đi lại thi đấu các trường tự túc.
- Trường THPT Phú Quốc lo kinh phí mua cờ thưởng các nội dung từng môn và cờ đồng đội 18 cờ; trường THPT Dương Đông lo kinh phí mua cầu đá; trường THPT An Thới lo kinh phí thuê sân bóng đá.
Kinh phí giao lưu sau giải các trường ngày 11/11/2018 (nếu có chia đều theo đầu người tham dự).

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trường THPT Phú Quốc xây dựng kế hoạch gửi các trường đóng góp hoàn thiện gửi trước ngày 5/10/2018, các trường góp ý bổ sung trước ngày 15/10/2018. Ngày 15 tháng 10 năm 2018 chính thức ban hành kế hoạch.
Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thao Liên trường THPT và Trung cấp trên địa bàn huyện mừng kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018.
Các trường góp ý trực tiếp váo địa chỉ mail ở trên, hoăc qua số điện thoại: 0964681649 ( Minh); 0941001120 (Thanh)

THPT PHÚ QUỐC        THPT AN THỚI                        THPT                        TRUNG CẤP
     DƯƠNG ĐÔNG                VIỆT HÀN
  HIỆU TRƯỞNG               HIỆU TRƯỞNG                HIỆU TRƯỞNG             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                        
Nơi nhận:
- Trường THPT Phú Quốc
- Trường THPT An Thới
- Trường THPT Dương Đông
- Trường TC Việt Hàn
- Lưu VT                                                                                                                                
                                                                                               MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐẤU HỘI THAO
( Đánh dấu X vào ô tham gia hoặc không tham gia, ghi dự kiến số lượng)

Đơn vị:……………………………………
 
Số TT MÔN THI ĐẤU CÓ THAM GIA KHÔNG THAM GIA DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG
1 Bóng đá nam      
2 Bóng đá nữ      
3 Bóng chuyền nam      
4 Bóng bàn đồng đội nam      
5 Bóng bàn nữ      
6 Đá cầu đồng đội nam      
7 Đá cầu nữ      
8 Cờ tướng hạng phong trào      


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây