Kế hoạch tháng 8/2018

Chủ nhật - 05/08/2018 23:18
  SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT PHÚ QUỐC                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              
          Số: 01/KH-HT                                                       Phú Quốc, ngày 01 tháng 8 năm 2018

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2018
 
 

1. Tình hình chung
- Thuận lợi: Các bộ phận đã chuẩn bị tốt cho năm học mới; các hoạt động của trường dần được ổn định
- Khó khăn: Thiếu phòng học, thiếu thiết bị hỗ trợ giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin (ti vi, máy tính..) trong gỉang dạy; chất lượng đầu vào thấp, HS khối 10 vào trường còn bỡ ngỡ; giáo viên thừa thiếu cục bộ…
2. Nhiệm vụ trọng tâm
Các bộ phận xây dựng kế hoạch thực hiện tháng; phân công giảng dạy, tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho năm học mới, tổ chức cho học sinh lao động, kiểm tra sửa chữa các thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy
3. Nhiệm vụ cụ thể
Thời gian Nội dung Ghi chú
Tuần  
chuẩn bị                             
(30/7/2018- 05/8/2018)
- Thứ tư ngày 01/8/2018
+9 họp BGH mở rộng
+13 giờ 30 phút học Nghị quyết TW 7khóa XII
+16 giờ họp tổ
-Thứ năm ngày 02/8/2018
+13 giờ 30 phút học Nghị quyết TW 7khóa XII (tiếp tục), họp HĐSP
-Thứ sáu ngày 03/8/2018
+8 giờ họp Hội đồng sư phạm
+13 giờ 30 đến 14 giờ 30 họp Ban chấp hành Đảng bộ; 14 giờ 30  họp chi bộ
-Thứ bảy ngày 04/8/2018
+ GVCN nhận danh sách học sinh lớp
+ 8 giờ  họp tổ
+ Gửi dự thảo thang điểm thi đua HS cho GVCN  để lấy ý kiến GVCN, HS lớp
- Chủ nhật ngày 05/8/2018
-Đ/c Toàn tham gia học chính trị hè tại Sở GD từ 5/8/2018 đến ngày 8/8/2018
- Tiếp tục hợp đồng với đ/c Nghĩa (BV) phụ trách công tác tạp vụ trường hết tháng 8
- Biên chế lớp:
+Khối 12: tổng số 12 lớp từ C1 đến C4, C12 KHTN trong đó C12 thí điểm Tiếng Anh; C4 đến C11 KHXH
+Khối 11: tổng số 11 lớp, từ B1 đến B5 thuộc ban KHTN trong đó B5 thí điểm môn Tiếng Anh; B6 đến B11 thuộc ban KHXH
+Khối 10: tổng số 13 lớp, từ  A1 đến A8 thuộc ban KHXH; A9 đến A13 thuộc ban KHTN trong đó A12, A13 thí điểm môn Tiếng Anh
- Sơ đồ phòng học
- Công bố quyết định tổ trưởng, tổ phó….


 

  Tuần sinh hoạt tập thể
(06/08/2018-12/08/2018)
-Thứ hai ngày 6/8/2018
+7 giờ 30 phút Tập trung HS *Nội dung làm việc: GVCN điểm danh, bầu Ban cán sự lớp, phân công lao động (phân công HS mang theo dụng cụ), Chú ý GVCN chỉ tiếp nhận học sinh theo danh sách đã phát, không được tự ý đổi lớp cho học sinh khi chưa có ý kiến của hiệu trưởng.
+7 giờ 30 đ/c Họp dự Hội nghị tại UBND huyện (1 buổi)
+14 giờ Đ/c Hợp đối thoại với HS về việc phân lớp khối 11 (nếu có )
- Thứ ba ngày 7/8/2018
+ 7 giờ 30 phút Tổ chức lao động theo kế hoạch đ/c Lực(phụ trách chính) Hợp, Quân, đại diện Đoàn trường kiểm tra, giám sát
+ 14 giờ đóng góp  thang điểm thi đua, nội qui HS .Đ/c Hợp (phụ trách), GVCN, Đoàn trường
-Thứ tư ngày 8/8/2018
+ 7 giờ tập trung học sinh: Học nội qui, thông qua thang điểm thi đua….
+Đ/c Toàn, Hợp, Đình Hải tập huấn kỹ năng sống tại trường THPT Huỳnh Mẫn từ 8/8/2018 đến ngày 11/8/2018
-Thứ năm ngày 09/8/2018
+ Sinh hoạt tập thể (theo kế hoạch)
+ Niêm yết TKB tại bản tin GV, HS (đ/c Nga)
-Thứ sáu ngày 10/8/2018
+8 giờ Hội thảo chuyên môn (đ/c Nga phụ trách)
Lưu ý: đ/c Nga gửi trước gợi ý Hội thảo cho GV
-Thứ bảy ngày 11/8/2018
- Chủ nhật ngày 12/8/2018
 

 
Tuần 1- Học chính thức
(13/08/2018-19/08/2018)
- Thứ hai 13/8/2018: học chính thức
- Thứ ba ngày 14/8/2018
-Thứ tư ngày 15/8/2018
+14 giờ Hội thảo công tác chủ nhiệm (đ/c Hợp phụ trách)
Lưu ý: đ/c Hợp gửi trước gợi ý Hội thảo cho GV
-Thứ năm ngày 16/8/2018
-Thứ sáu ngày 17/8/2018
+Đ/c Kiều Nga tập huấn giải toán trên máy tính cầm tay tại Hội trường Sở GD & ĐT từ 17/8/2018 đến ngày 19/8/2018
-Thứ bảy ngày 18/8/2018
+Đ/c Cương, Khắc Thủy, Quốc Bình tập huấn giải toán trên máy tính cầm tay tại Hội trường Sở GD & ĐT từ 18/8/2018 đến ngày 20/8/2018
- Chủ nhật ngày 19/8/2018
  Đại hội chi đoàn giáo viên
 
 

Tuần 2
(20/08/2018-26/08/2017)
- Thứ hai ngày 20/8/2018.
+ Hội khuyến học phát động phong trào nuôi heo đất gây quỹ khuyến học của trường.(Đ/c Toàn)
+Sau chào cờ BGH, Đoàn trường họp báo.
- Thứ ba ngày 21/8/2018
- Thứ tư ngày 22/8/2018
-Thứ năm ngày 23/8/2018
+Hạn chót thời gian văn thư gửi thư mời cho Ban đại diện cha mẹ học sinh
-Thứ sáu ngày 24/8/2018
+GVCN nhận chương trình họp phụ huynh tại văn thư
-Thứ bảy ngày 25/8/2018
+Hạn chót thời gian GVCN gửi thư mời Đại hội… cho phụ huynh lớp
+ 8 giờ họp Ban đại diện CMHS
+ Đại Hội chi đoàn lớp
+ 14 giờ Họp tổ lần 2
+ Đ/c Bạch cập nhật số liệu HS, GV tháng 8 báo cho đ/c Toàn và viết lên bản tin
- Chủ nhật ngày 26/8/2018
 +8 giờ Đại Hội cha mẹ học sinh lớp
 


 
Tuần 3
(27/08/2018-2/9/2018)
- Thứ hai ngày 27/8/2018
+Sau chào cờ BGH, Đoàn trường họp báo.
-Thứ ba ngày 28/8/2018
-Thứ tư ngày 29/8/2018
-Thứ năm ngày 30/8/2018
- Thứ sáu 31/8 /2018
+14 họp BGH mở rộng
 -Thứ bảy ngày 1/9/2018
+13 giờ 30 họp Hội đồng sư phạm.
- Chủ nhật ngày 02/9/2018
- Thứ hai ngày 3/9/2018
+Toàn trường nghỉ bù lễ 2/9.
+Phân công trực: Sáng: Toàn; Chiều : Hợp
- Dự kiến tổ chức cho toàn thể viên chức trường học chính trị hè (cuối tháng 8)
- Qui định thời gian nộp báo cáo, kế hoạch của các bộ phận cụ thể :
+ Sau 1 ngày họp tổ hàng tháng các tổ  làm báo cáo và xây dựng dự thảo kế hoạch tháng tiếp theo nộp về cho đ/c Nga, các bộ phận kế toán, văn thư, thủ quỹ, thư viện, thiết bị nộp về cho đ/c Lực; GVCN nộp cho đ/c Hợp xét duyệt sau đó lưu và công bố.
+ Sau 02 họp tổ hàng tháng đ/c Nga, Lực, Hợp tổng hợp báo cáo và xây dựng dự thảo kế hoạch nộp về cho đ/c Toàn xét duyệt sau đó lưu và công bố.
Lưu Ý: nộp báo cáo, kế hoạch gồm file và văn bản
-Học tăng tiết: Khối 12 đầu tháng 9; khối 10,11 đầu tháng 10
- Đoàn trường xây dựng các phong trào cho cả năm học
- Chuyên môn: căn cứ vào khung thời gian xây dựng các cuộc thi cho cả năm học.
- Đ/c Quỳnh hoàn tất nhà xe để đưa vào sử dụng
-Đ/c Tiến kiểm tra máy tính, đường truyền mạng…
- Đ/c Lực lập danh sách học sinh nghèo, khó khăn của trường
- Đ/c Hợp, Tú, Bình thống kê tỷ lệ học sinh đậu cao đẳng, đại học năm 2018.
- Dự kiến Hội nghị công chức, viên chức cuối tháng 8.Phân công Đ/c Sơn xây dựng chương trình Hội nghị công chức, viên chức trình cho đ/c Toàn xét duyệt.
 

4. Tổ chức thực hiện: Các phó hiệu trưởng, tổ trưởng và các bộ phận có liên quan căn cứ vào kế hoạch này và tình hình thực tế của trường mà xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc cần báo cáo cho hiệu trưởng kịp thời để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết ./.
 
   HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                                        
- Công đoàn, Đoàn trường;
- 03 hiệu phó;
- Tổ trưởng.
- Lưu VT.
                                                                                                            Nguyễn Ngọc Toàn                                                                                                             


               

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây