Kế hoạch thi học kỳ II-2017-2018

Thứ hai - 02/04/2018 22:50
Đề nghị giáo viên và học sinh cập nhật để thực hiện
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG THPT PHÚ QUỐC                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                       
          Số:  35 /KH-THPT                                    Phú Quốc, ngày  31  tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức thi học kỳ 2, năm học 2017-2018

 
 
 

          Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 cũng như dựa vào tình hình thực tế của trường THPT Phú Quốc. Nhằm kiểm tra năng lực học sinh để đánh giá kết quả học tập và giảng dạy trong học kỳ 2, ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 với nội dung như sau:
 
  1. Môn thi
Kiểm tra chung 9 môn: Toán, Văn, Anh văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Sử, Địa, CD (phân phòng thi theo danh sách thứ tự a,b,c).
Các môn còn lại (Thể dục, QPAN, Công nghệ, Tin học) giáo viên tự bố trí thi tại lớp.
2. Nội dung và hình thức đề thi
- Đảm bảo kiểm tra được những kiến thức và kĩ năng cơ bản của học kỳ 2, nội dung kiểm tra đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, phù hợp với các đối tượng học sinh, chú ý kiểm tra đánh giá năng lực học sinh và phù hợp với thời gian quy định.
- Lớp 12: Môn Ngữ văn ra đề theo hình thức tự luận. Các môn còn lại ra đề theo hình thức trắc nghiệm hoàn toàn. Thời gian làm bài: Môn Toán và Ngữ văn là 90 phút/môn, các môn còn lại 45 phút/môn.
- Lớp 10, 11: Môn Ngữ văn ra đề theo hình thức tự luận; các môn còn lại ra đề theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm (tỉ lệ các phần do tổ thống nhất rồi trình BGH, các tổ phải thể hiện rõ trong biên bản họp tổ). Thời gian làm bài: Môn Toán và Ngữ văn là 90 phút/môn, các môn còn lại 45 phút/môn.
3. Lịch thi cụ thể
- Các môn: Thể  dục, Tin học, Công nghệ 12 kết thúc trước ngày 31/3
- Ngày 21/4 khối 12 thi Ngữ văn. Khối 10, 11 học bình thường.
- Tuần từ 23/4 đến 28/4:
+ Khối 12 thi thứ 2,3,5,6. Thứ 7 học bình thường.
+ Khối 10 và 11 buổi sáng học bình thường, buổi chiều thi TD, QP vào 3 ngày thứ 2,3,5.
- Tuần từ 2/5 đến 5/5:
+ Khối 10, 11 thi thứ 4,6,7. Nghỉ thứ 5. 
+ Khối 12 nghỉ buổi sáng, học tăng tiết buổi chiều theo lịch.
- Tuần từ 7/5 đến 12/5
          + Khối 10, 11 thi các ngày thứ 2,3 các môn còn lại. Nghỉ ngày thứ 4. Thứ 5,6,7  học bình thường.
LỊCH THI KHỐI 12
 
Ngày Buổi Môn Thời gian Ghi chú
Thứ 7
21/4/2018
Sáng Văn 12 9h00-10h30  
Thứ 2
23/4/2018
Sáng  Khối 10, 11 học bình thường
Chiều Tổ hợp KHTN
Lớp 12
Lý 12 14h-14h45 Thi TD,QP 10,11
Hóa 12 15h-15h45
Sinh 12 16h-16h45
Thứ 3
24/4/2018
Sáng Khối 10, 11 học bình thường
Chiều Toán 12 14h-15h30 Thi TD,QP 10,11
Thứ 5
26/4/2018
Sáng Khối 10, 11 học bình thường
Chiều Anh văn 12 14h-14h45 Thi TD,QP 10,11
Thứ 6
27/4/2018
Sáng Khối 10, 11 học bình thường
Chiều Tổ hợp KHXH
Lớp 12
Sử 12 14h-14h45  
Địa 12 15h-15h45
GDCD 12 16h-16h45
Thứ 7
28/4/2018
Toàn trường học bình thường
LỊCH THI KHỐI 10, 11
 
Ngày Buổi Môn 1 Thời gian Môn 2 Thời gian
Thứ 4
2/5/2018
Sáng Văn 10 7h30-9h00 GDCD10 9h30-10h15
Chiều Văn 11 14h00-15h30 GDCD 11 16h00-16h45
Thứ 5
3/5/2018
Khối 10, 11 nghỉ
Thứ 6
4/5/2018
Sáng Toán 10 7h30-9h00 Toán 11 9h30-11h00
Chiều        
Thứ 7
5/5/2018
Sáng Sinh 10 7h30-8h15 Sử 10 8h45-9h30
Chiều Sinh 11 14h00-14h45 Sử 11 15h15-16h00
Thứ 2
7/5/2018
Sáng Hóa 10 7h30-8h15 Địa 10 8h45-9h30
Chiều Hóa 11 14h00-14h45 Địa 11 15h15-16h00
Thứ 3
8/5/2018
Sáng Lý 10 7h30-8h15 AV 10 8h45-9h30
Chiều Lý 11 14h00-14h45 AV 11 15h15-16h00
4. Việc biên soạn và duyệt đề kiểm tra
- Biên soạn đề: thực hiện theo quy trình và ma trận đề kiểm tra đã được tập huấn. Trong đó, một bộ đề kiểm tra bao gồm: ma trận đề, đề kiểm tra, đáp án và  hướng dẫn chấm. (chú ý đề kiểm tra ra trên một mặt riêng để tiện photo). Đối với môn Ngữ văn, ra 2 bộ đề để BGH chọn 1. Đối với phần trắc nghiệm mỗi bộ đề có ít nhất 4 mã đề thi, phần trắc nghiệm học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm, phần tự luận làm trên đề.
* Quy cách đề thi: trên đề phải có phần cho học sinh ghi tên, lớp, số báo danh. Canh lề và dãn dòng hợp lý không quá 1 tờ giấy A3 (4 mặt), có phần thiết kế để học sinh làm tự luận (đối với đề có kết hợp TL và TN).
- Duyệt đề: Tổ trưởng phân công GV ra đề sau đó duyệt đề và gửi đề đã duyệt về BGH. Khối 12 nộp đề vào sáng ngày 20/4/2018 (riêng môn Văn nộp ngày 19/4). Các môn còn lại của Khối 10 và 11 nộp đề vào sáng ngày 28/4/2018.
5. Việc tổ chức làm phách, chấm điểm, lên điểm và báo cáo:
- Các tổ gửi file đáp án trắc nghiệm theo đúng định dạng về địa chỉ: tokhaothipq@gmail.com
- Đối với môn Ngữ văn: sau mỗi buổi thi, lãnh đạo kỳ thi chỉ đạo Tổ nhập liệu tiến hành cắt phách, đánh mã và giao bài cho các tổ chấm thi. Sau khi chấm xong nộp bài và phiếu điểm cho BGH. Sau khi tổ khảo thí nhập điểm xong, tổ trưởng tổ Văn phân công giáo viên ráp phách kiểm dò sau nhập liệu.
- Đối với các môn thi trắc nghiệm 100%: tổ khảo thí chấm xong, các bộ môn cử giáo viên kiểm dò sau nhập liệu.
- Đối với các môn có kết hợp TL và TN: Nếu nội dung tự luận chiếm 40% số điểm trở lên thì phải tiến hành cắt phách chấm. Sau mỗi buổi thi, tổ trưởng (nhóm trưởng) nhận bài giao cho giáo viên tiến hành chấm, nhập điểm tự luận và gửi email về địa chỉ tokhaothipq@gmail.com. Phần TN tổ khảo thí chấm xong, các bộ môn cử giáo viên kiểm dò sau nhập liệu.
- Sau khi các tổ kiểm dò xong, tkhảo thí tiến hành ráp điểm và gửi file điểm về cho tổ chuyên môn.
Tổ trưởng gửi đề thi và đáp án lên website để học sinh tham khảo, tập hợp danh sách và tiến hành chấm phúc khảo bài thi nếu học sinh có yêu cầu, tổ chức rút kinh nghiệm về các khâu ra đề, chấm thi trong buổi sinh hoạt chuyên môn gần nhất, làm báo cáo tổng hợp bằng văn bản về BGH.
Sau khi có kết quả cuối năm học, tổ trưởng tổng hợp chất lượng, phân tích, đánh giá kết quả học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên trong tổ thể hiện cụ thể trong báo cáo cuối năm bằng văn bản.
III. Tổ chức thực hiện
- Ban giám hiệu: lên kế hoạch, triển khai cho toàn thể hội đồng, nhắc nhở kiểm tra các bộ phận thực hiện.
- Các tổ trưởng chuyên môn: triển khai kế hoạch đến từng tổ viên trong cuộc họp tổ chuyên môn; chỉ đạo giáo viên thông báo kế hoạch kiểm tra, tổ chức ôn tập cho học sinh; phân công giáo viên ra đề, duyệt đề và chịu trách nhiệm bảo mật đề.  
- Thư ký hội đồng (thầy Bạch): xếp phòng thi và phân công giám thị.
- Tổ nhập liệu: Trần Thị Tuyết Nga, Trần Hoàng Lực, Trần Quang Hợp, Trần Văn Bạch, Phạm Văn Tiến, Đặng Văn Thanh, Nguyễn Thanh Sơn, Phan Đức Nam.
- Văn phòng (Hải, Hồng): chuẩn bị giấy thi và văn phòng phẩm phục vụ kì thi.
- Giáo viên và học sinh: thực hiện theo đúng tinh thần, thời gian và kế hoạch đã đề ra.
Trên đây là kế hoạch tổ chức thi học kỳ 2 năm học 2017 – 2018, các bộ phận căn cứ triển khai thực hiện. Nếu có phát sinh gì trong khi thực hiện đề nghị phản hồi về ban giám hiệu.
Nơi nhận:                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG
 
  • Sở GD-ĐT;                                                              P. Hiệu trưởng
  • BGH;                                                                                            (Đã ký)
  • Các tổ trưởng;      
  • Lưu VT, CM.                                                                   
 Trần Thị Tuyết Nga         
LỊCH THI KHỐI 12
 
Ngày Buổi Môn Thời gian Ghi chú
Thứ 7
21/4/2018
Sáng Văn 12 9h00-10h30  
Thứ 2
23/4/2018
Sáng  Khối 10, 11 học bình thường
Chiều Tổ hợp KHTN
Lớp 12
Lý 12 14h-14h45 Thi TD,QP 10,11
Hóa 12 15h-15h45
Sinh 12 16h-16h45
Thứ 3
24/4/2018
Sáng Khối 10, 11 học bình thường
Chiều Toán 12 14h-15h30 Thi TD,QP 10,11
Thứ 5
26/4/2018
Sáng Khối 10, 11 học bình thường
Chiều Anh văn 12 14h-14h45 Thi TD,QP 10,11
Thứ 6
27/4/2018
Sáng Khối 10, 11 học bình thường
Chiều Tổ hợp KHXH
Lớp 12
Sử 12 14h-14h45  
Địa 12 15h-15h45
GDCD 12 16h-16h45
Thứ 7
28/4/2018
Toàn trường học bình thường

LỊCH THI KHỐI 10, 11
 
Ngày Buổi Môn 1 Thời gian Môn 2 Thời gian
Thứ 4
2/5/2018
Sáng Văn 10 7h30-9h00 GDCD10 9h30-10h15
Chiều Văn 11 14h00-15h30 GDCD 11 16h00-16h45
Thứ 5
3/5/2018
Khối 10, 11 nghỉ
Thứ 6
4/5/2018
Sáng Toán 10 7h30-9h00 Toán 11 9h30-11h00
Chiều        
Thứ 7
5/5/2018
Sáng Sinh 10 7h30-8h15 Sử 10 8h45-9h30
Chiều Sinh 11 14h00-14h45 Sử 11 15h15-16h00
Thứ 2
7/5/2018
Sáng Hóa 10 7h30-8h15 Địa 10 8h45-9h30
Chiều Hóa 11 14h00-14h45 Địa 11 15h15-16h00
Thứ 3
8/5/2018
Sáng Lý 10 7h30-8h15 AV 10 8h45-9h30
Chiều Lý 11 14h00-14h45 AV 11 15h15-16h00

Chi tiết tải file đính kèm!
File đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây