Kế hoạch tháng 5

Thứ bảy - 28/04/2018 12:18
KẾ HOẠCH THÁNG 05/2018
A. Các hoạt động hàng tuần trong tháng 05 /2018.
 
Thời gian Nội dung Ghi chú
Tuần 16 HKII (tuần 35 NH)
Từ ngày 30/4/2018-6/5/2018
-Thứ hai, thứ ba ngày 30/4 và 1/5/2018 nghỉ lễ
-Thứ tư ngày 02/5/2018
+ Sáng: Văn, GDCD 10
+ Chiều: Văn, GDCD 11
+ Học sinh 12 ôn thi tốt nghiệp THPT từ ngày 2/5/2018 đến hết ngày 16/6/2018 (06 tuần)
+Hạn chót thời gian GV 12 vô điểm phần mềm Smas
+ Đ/c Lực, Bạch tập huấn phần mềm cơ sở dữ liệu…tại Sở GD từ chiều ngày 2/4/2018 đến 4/5/2018.
-Thứ năm ngày 03/5/2018
+HS khối 10, 11 nghỉ
+Buổi sáng GVCN 12 tổ chức xét loại hạnh kiểm học sinh và niêm yết bảng tin lấy ý kiến của CB, GV, CNV (GVCN 12 liên hệ với đ/c Hợp để nhận phiếu tổng hợp điểm lớp)
+ 9 giờ 30 họp Hội đồng kỷ luật để xét xóa kỷ luật cho HS 12. Thành phần: đ/c Hợp (chủ trì), đ/c Thanh, GVCN có học sinh đã bị kỷ luật đề nghị xóa
+Hạn chót thời gian GV môn Công nghệ, TD, GDQP khối 10,11 vô điểm sổ gọi tên ghi điểm
+14 giờ đến 15 giờ họp BCH Đảng bộ
+15 giờ Họp chi bộ
-Thứ sáu ngày 04/5/2018
+ Chiều: Toán 10,11
-Thứ bảy ngày 05/5/2018
+ Sáng: Sinh, Sử 10
+ Chiều: Sinh, Sử 11
- Chủ nhật ngày  06/5/2018
Lưu ý: Học sinh khối 12 ôn thi buổi sáng  theo TKB


 
Tuần 17 HKII(tuần 36 NH)
Từ ngày/5/2018-13/5/2018
-Thứ hai ngày 07/5/2018
+Sáng: Hóa, Địa 10
+ Chiều: Hóa, Địa 11
+HS 12 ôn tập tiếp tục  
-Thứ ba ngày 08/5/2018
+Sáng: Hóa, Địa 10
+ Chiều: Hóa, Địa 11
+HS 12 ôn tập tiếp tục  
-Thứ tư ngày 09/5/2018
+ HS khối 10,11 nghỉ, riêng HS 12 ôn tập tiếp tục
+ 14 giờ họp xét hạnh kiểm HS 12 chủ trì đ/c Toàn; thư  kí: đ/c Hoa, GVCN 12, đại diện Đoàn trường
+14 giờ đối thoại với HS toàn trường (cuối năm – lần 3) tại Hội trường thành phần: HS 3 em/1 lớp (1 đại diện CSL-CBĐ; 1 HS chăn ngoan; 1 HS chưa ngoan; đại diện Đoàn trường; đ/c Họp chủ trì
+Hạn chót thời gian GVBM 12 vô điểm sổ gọi tên ghi điểm
-Thứ năm ngày 10/5/2018
+Toàn trường học bình thường
-Thứ sáu ngày 11/5/2018
+Toàn trường học bình thường
+Hạn chót thời gian GVBM 10,11 vô điểm phần mềm smas
+Hạn chót thời gian GVBM 12, GV môn Công nghệ, TD, GDQP khối 10,11 vào điểm  học bạ
+14 giờ Họp Hội đồng kỷ luật trường để xét xóa kỷ luật học sinh 10,11. Đ/c Hợp chủ trì. , đại diện Đoàn trường, GVCN có học sinh đã bị kỷ luật đề nghị xóa
-Thứ bảy ngày 12/5/2018
+Toàn trường học bình thường
+Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 8 giờ GVCN 10,11 tổ chức xét hạnh kiểm lớp và niêm yết kết quả tại bảng tin để lấy ý kiến CB,GV,CNV (GVCN liên hệ với đ/c Hợp để nhận phiếu tổng hợp điểm) ; 8 giờ GVCN 10,11 cho HS lao động theo kế hoạch (đ/c Lực xây dựng kế hoạch lao động trình cho đ/c Toàn duyệt trước ngày 11/5/2018 sau đó niêm yết trên bảng tin để GVCN 10,11 theo dõi). Lưu ý: GVCN trực tiếp quản lý HS trong quá trình HS lao độngvà báo cho đ/c Lực kiểm tra lại sau khi làm xong, những trường hợp không báo để đ/c Lực kiểm tra xem như không thực hiện.
+Hạn chót thời gian GVCN 12 hoàn tất việc vô điểm, phê sổ gọi tên ghi điểm, học bạ
- Chủ nhật ngày  13/5/2018
 
Tuần 18 HKII (tuần 37 NH) từ ngày14/5/2018-20/5/2018 -Thứ hai ngày 14/5/2018
+ 14 giờ họp xét hạnh kiểm HS 10,11. Phân công như sau:
* Khối 11 Chủ trì: đ/c Hợp Thư  kí: đ/c Hậu, GVCN 11; đại diện Đoàn trường
* Khối 10 Chủ trì: đ/c Nga Thư  kí: đ/c Huy Phương; GVCN 10; đại diện Đoàn trường.
Lưu ý: đ/c Hợp, Nga nộp biên bản cho đ/c Toàn sau khi kết thúc họp xét.
-Thứ ba ngày 15/5/2018
+ Buổi sáng
 Từ 7 giờ đến 8 giờ GVCN 10,11 công bố kết quả hạnh kiểm, học lực cho HS và cho học sinh đăng ký ôn thi lại và tổng họp báo cho đ/c Nga sau buổi họp
+14 giờ họp chấm điểm bồi dưỡng thường xuyên
-Thứ tư ngày 16/5/2018
+ Đ/c Nga niêm yết TKB ôn thi lại cho HS
-Thứ năm ngày 17/5/2018
+Học sinh ôn thi lại 02 tuần (từ ngày 17/5/2018  đến 31/5/2018)
+Hạn chót thời gian GVBM 10,11 vào  điểm sổ gọi tên ghi điểm và  học bạ
 -Thứ sáu ngày 18/5/2018
+Hạn chót thời gian GVCN 10,11 hoàn tất việc phê sổ gọi tên ghi điểm, học bạ
+GVCN các lớp liên hệ với văn thư để nhận chương trình họp phụ huynh các lớp.
-Thứ bảy ngày 19/5/2018
+13 giờ 30 phút đến 15 giờ họp nhóm tổng kết, rút kinh nhiệm (ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân) phương hướng hoạt động năm học 2018-2019, ôn thi lại, ôn thi tốt nghiệp .Phân công
*Nhóm Toán, Tin Đ/c  Tài chủ trì
*Nhóm Lý đ/c Cương chủ trì
*Nhóm Văn đ/c Giang chủ trì.
*Nhóm Tiếng Anh, đ/c Phương chủ trì
*Nhóm Hóa, đ/c Thủy chủ trì
*Nhóm Sinh, đ/c Bình chủ trì
*Nhóm Địa, đ/c Châm chủ trì
*Nhóm Sử đ/c Tú chủ trì
*Nhóm GDCD, đ/c  Chi chủ trì
*Nhóm Thể dục, GDQP, đ/c Minh chủ trì
Các nhóm trưởng chủ trì thảo luận, phân công ghi biên bản nộp cho đ/c Toàn, Nga sau khi kết thúc cuộc họp.
 +Từ 15 giờ đến 17 giờ họp tổ xét thi đua, bình bầu  khen thưởng.
- Từ ngày thứ 19/5/2018 đến 21/5/2018 BGH kiểm tra sổ đầu bài, học bạ, sổ gọi tên ghi điểm. Phân công: khối 12 (Nga), khối 11(Hợp), khối 10 (Lực). BGH trưng dụng GV thành nhóm kiểm tra.
- Chủ nhật ngày  20/5/2018
+ 8 giờ họp phụ huynh học sinh toàn trường 
Tuần 19/HKII (tuần 38 NH)
Từ ngày 21/5/2018-27/5/2018
-Thứ hai ngày 21/5/2018
+ Hạn chót thời gian tổ trưởng báo cáo tổng hợp năm học tổ cho đ/c Nga.
+ Đ/c Bạch báo cáo thống kê chất lượng GD năm học 2017-2018, thống kê học sinh bỏ học cuối năm cho đ/c Toàn. Lưu ý nộp cả văn bản và file.
-Thứ ba ngày 22/5/2018
+13 giờ 30 phút họp BGH mở rộng xét thi đua và chấm xếp loại công chức, viên chức
. Lưu ý: Nếu không kịp thời gian sẽ tiếp tục vào 8 giờ ngày thứ tư 23/5/2018.
-Thứ tư ngày 23/5/2018
+ Chiều ngày 23/5/2018 Đ/C Toàn đi Đồng Tháp bảo vệ luận văn từ ngày 23/5/2018 đến ngày 27/5/2018
-Thứ năm ngày 24/5/2018
+ Hạn chót thời gian báo cáo tổng kết  công tác chuyên môn (Nga); Cơ sở vật chất (đ/c Lực); thi đua khen thưởng kỷ luật (đ/c Hợp); kế toán, thư viện, văn thư, khuyến học, y tế…cho đ/c Toàn
-Thứ sáu ngày 25/5/2018
+Hạn chót thời gian đ/c Bạch báo cáo thống kê …về Sở
-Thứ bảy ngày 26/5/2018
+16 giờ tổ chức lễ trưởng thành, tri ân cho học sinh 12
- Chủ nhật ngày  27/5/2018
 
Tuần20/HKII (tuần 39) Thứ hai ngày 28/5/2019
+ 7 giờ 30 phút tổng kết năm học.
-Thi tuyển sinh 10
+Nhận hồ sơ tuyển sinh từ ngày 18/5/2018 đến ngày 28/5/2018
+Ngày 4/6/2018 sáng thi Văn; chiều thi Tiếng Anh
+ Ngày 5/6/2018 sáng thi Toán
 
 

B. Tổ chức thực hiện: Các phó hiệu trưởng, tổ trưởng và các bộ phận có liên quan căn cứ vào kế hoạch này và tình hình thực tế của trường mà xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc cần báo cáo cho Hiệu trưởng kịp thời để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết./.                                                                                              
             
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây