Kế hoạch hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022

Thứ sáu - 07/10/2022 10:32
Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời là nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh trong trường về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các lớp, các đoàn thể trong việc triển khai các hoạt động của tuần lễ
IMG 1665152462771 1665152468294
IMG 1665152462771 1665152468294
SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT PHÚ QUỐC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   255  /KH-THPT
Phú Quốc, ngày 25 tháng 09 năm 2022


KẾ HOẠCH 
Về việc tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022
Chủ đề: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dich Covid-19”

Căn cứ Công văn số 4342/BGDĐT-GDTX ngày 07/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022;
Thực hiện Công văn số 2843/SGDĐT- GDTX ngày 22/9/2022 của sở GDĐT Kiên Giang về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.
Thư viện xây dựng Kế hoạch tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022 với nội dung, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời là hoạt động hàng năm nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong nhà trường, nhằm  nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh trong trường về vai trò và ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập
Nhằm tăng cường trách nhiệm  và huy động được sự quan tâm, tham gia của các đoàn thể trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của giáo viên và học sinh; đặc biệt là trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid - 19. 
Nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh trong trường về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các lớp, các đoàn thể trong việc triển khai các hoạt động của tuần lễ.
 “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022 được tổ chức trên tinh thần vui tươi, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, thu hút được sự quan tâm của học sinh và giáo viên tham gia qua đó khuyến khích học sinh và giáo viên chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022 được tổ chức vào thứ 2 ngày 27 tháng 9 năm 2022 
2. Địa điểm: Trường THPT Phú Quốc, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
III. THÀNH PHẦN 
Toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường tham gia
IV. NỘI DUNG
1. Chủ đề năm 2022: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dich Covid-19”
2. Khẩu hiệu tuyên truyền:
- Chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dich!
3. Chương trình Lễ phát động:
- Treo băng rôn khẩu hiệu
-  Xếp sách nghệ thuật và triển lãm sách với nhiều chủ đề tại thư viện xanh với 1900 cuốn sách
 - Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường
- Trao tặng sách, tài liệu học tập cho thư viện ( nếu có)
- Thăm quan thư viện, giới thiệu sách.
- Gửi thông điệp kêu gọi học tập suốt đời: chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dich
4. Nội dung tham gia
Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến 
Cuộc thi vẽ tranh giới thiệu sách 
Yêu cầu:  chỉ được sử dụng sách được quy định dành cho trường học như: sách kỹ năng sống, văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội , sách tham khảo các môn học…. không sử dụng sách tiểu thuyết ngôn tình, truyện tranhm truyện ma, sách không có nhà xuất bản.
Thể lệ: Nội dung cụ thể cuộc thi được ghi rõ trong thể lệ sẽ được đính kèm theo kế hoạch. 
5. Cơ cấu giải thưởng: 18  giải
- Vẽ tranh giới thiệu sách:
+ 1 Giải nhất: 350 000 +giấy khen
+ 2 Giải nhì: 250 000 + giấy khen
+ 3 Giải ba: 150 000 + giấy khen
+ 5 giải khuyến khích:  50 000 + giấy khen
+ 1 giải lớp có bài dự thi nhiều nhất: 200 000 + giấy khen
- Giới thiệu sách trực tuyến:
+ 1 Giải nhất: 350 000+giấy khen
+ 2 Giải nhì: 250 000+giấy khen
+ 3 Giải ba: 150 000 +giấy khen
+ 5 giải khuyến khích: 50 000 + giấy khen
+ 1 giải bài giới thiệu được yêu thích nhất: 200 000 + giấy khen
6. Thành phần Ban giám khảo
1/ Thầy Nguyễn Trí Nghị: Tổ trưởng tổ Sử:       Trưởng ban
2/ Cô Đặng Thị Hồng: Nhân viên thư viện        Phó ban
3/ Cô Hà Thị Phú: Giáo viên             Thành viên
4/ Cô Phạm Thị Tươi Sáng: Giáo viên Thành viên
5/ Thầy Hình Thanh Tuấn : Giáo viên Thành viên
6/ Cô Lê Thảo Nghi : Giáo viên Thành viên
7. Kinh phí, nguồn kinh phí: 
7.1: Kinh phí
- Khen thưởng: 3.500.000 đ
- Băng rôn khẩu hiệu: 200 000
- Nước uống cho cuộc thi:  300 000
Tổng kinh phí: 4000 000 ( bốn triệu đồng )
7.2. Nguồn kinh phí: trích từ ngân sách của trường và quỹ khuyến học của nhà trường. 
8. Tổ chức thực hiện:
- GVCN thông báo và quán triệt cụ thể kế hoạch này đến học sinh lớp. Học sinh nộp bài cho Đ/c Hồng từ 1/10/ 2022 đến hết ngày 12/10/2022.
Thời gian bình chọn: từ ngày 13/10 đến hết ngày 16 /10/2022
Thời gian chấm bài: từ ngày 17 đến hết ngày 24/10/2022
Thời gian công bố giải thưởng dự kiến cuối tháng 10
Tiêu chí chấm bài căn cứ theo thể lệ cuộc thi. 
- Đ/c Hồng theo dõi hướng dẫn học sinh thực hiện các nội dung trên
Trên đây là kế hoạch tổ chức phát động hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022  với chủ đề:“Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dich Covid-19”. Đề nghị các cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

Nơi nhận:.                                 HIỆU TRƯỞNG
- GVCN các lớp;.                             Đã ký
- Ban giám khảo;
- Thư viện;
- Lưu vt.
SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT PHÚ QUỐC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Quốc, ngày 25 tháng 09 năm 2022


THỂ LỆ
Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến và cuộc thi vẽ tranh giới thiệu sách
hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022
( Kèm theo công văn số:   /KH-THPT ngày    tháng 9 năm 2022 của trường THPT Phú Quốc

    Tổ chức tuần lễ học tập suốt đời nhằm đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng giúp nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh trong trường về vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Dành cho học sinh trường THPT Phú Quốc
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ YÊU CẦU BÀI DỰ THI
1. Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến
1.1. Nội dung thi:
- Giới thiệu sơ lược ngắn gọn về thí sinh/ nhóm thí sinh  
- Giới thiệu, chia sẽ cảm nhận của em về một hoặc một số cuốn sách yêu thích và có tác động tích cực đối với bản thân 
1.2. Hình thức dự thi: 
- Thí sinh dự thi bằng cách xây dựng các video giới thiệu sách. 
- Các video đảm bảo yêu cầu sẽ được đăng tải công khai trên chuyên mục: Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến 2022 của kênh Youtube thư viện: 
    Thư viện Phú Quốc: https://www.youtube.com/channel/UC3hjNlOwoK3ZPg_jLfmXGJQ

1.3. Yêu cầu về bài dự thi: 
Mỗi video dự thi đảm bảo các tiêu chí sau: 
• Yêu cầu về nội dung bài dự thi: 
- Bài dự thi cần thông tin đến người đọc: tên cuốn sách, tến tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản và nội dung giới thiệu sách. 
- Bài dự thi thể hiện trong video tên người dự thi hoặc nhóm dự thi, tên lớp
- Video do người dự thi tạo ra hoặc giữ bản quyền hợp pháp. Người dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền và nội dung video giới thiệu sách khi tham gia cuộc thi. 
- Sách được giới thiệu trong video là sách được xuất bản tại Việt Nam, không vi phạm các quy định về luật xuất bản.
- Nội dung và hình ảnh của các video dự thi phải lành mạnh, trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam; Không đưa các thông tin sai lệch, vi phạm bản quyền về tác giả và quyền liên quan, ảnh hưởng đến an toàn thông tin và các quy định pháp luật khác có liên quan.  Khi sử dụng hình ảnh, bài hát, âm thanh phải thực hiện theo quy định về quyền sở hữu trí tuệ. 
• Yêu cầu về sách:
 Chỉ sử dụng chỉ được sử dụng sách được quy định dành cho trường học như: sách kỹ năng sống, văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội , sách tham khảo các môn học…. không sử dụng sách tiểu thuyết ngôn tình, truyện tranhm truyện ma, sách không có nhà xuất bản. 
• Ngôn ngữ trình bày:  Tiếng Việt ( có phụ đề tiếng anh được + 1 điểm )
• Yêu cầu về kỹ thuật: 
Video dự thi phải đảm bảo về chất lượng hình ảnh và âm thanh; có thể sử dụng các hiệu ứng, kỹ xảo về hình ảnh và âm thanh. Thời lượng của video tối thiểu là 3 phút, tối đa 10 phút, có độ phân giải tối thiểu là 640px X 480px và được lưu bằng định dạng  phổ biến  mp4, avi, mkv, klv, mpeg. 
Không giới hạn số lượng người tham gia xây dựng video dự thi. Thí sinh có thể gửi 1 hoặc nhiều video tham gia dự thi. 
Video tham dự cuộc thi phải là video chưa từng được đăng tải trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào hoặc tham gia cuộc thi nào khác. 
• Trách nhiệm của thí sinh tham dự cuộc thi là phải tuân thủ các yêu cầu của thể lệ cuộc thi. Các video vi phạm thể lệ, có chất lượng thấp (về nội dung và kỹ thuật theo thể lệ ) sẽ được coi là không đạt yêu cầu và bị loại khỏi cuộc thi. 
2. Cuộc thi vẽ tranh giới thiệu sách
- Yêu cầu vẽ trên khổ giấy A3 bìa cứng, làm khung hoặc nẹp treo tranh khi nộp. 
- Vẽ bìa cuốn sách và tóm tắt 3 đến 5 dòng nội dung cuốn sách
- Thí sinh tùy ý lựa chọn màu để vẽ
VẼ BÌA CUỐN SÁCH
Tóm tắt 3 đến 5 dòng nội dung cuốn sách 
Mặt sau bức tranh ghi thông tin thí sinh dự thi:  họ và tên,  lớp       
  Giấy A3 vẽ theo khổ dọc
- Chỉ sử dụng chỉ được sử dụng sách được quy định dành cho trường học như: sách kỹ năng sống, văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, sách tham khảo các môn học…. không sử dụng sách tiểu thuyết ngôn tình, truyện tranhm truyện ma, sách không có nhà xuất bản. 
3. Sử dụng bài thi:  
Cuộc thi vẽ tranh giới thiệu sách và giới thiệu sách trực tuyến được tổ chức không nhằm mục đích thương mại. Ban tổ chức được quyền sử dụng các video và bài vẽ để phục vụ cho mục đích tuyên truyền, quảng bá cho cuộc thi và các hoạt động khuyến đọc, khuyến khích học tập suốt đời dưới mọi hình thức nhằm xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. 
III. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI
1. Thời gian nhận bài dự thi
Thời gian nhận bài giới thiệu thiệu sách trực tuyến và vẽ tranh giới thiệu sách: 
 từ ngày  1/10/ 2022 đến hết ngày 12/10/2022
 Thời gian bình chọn:   từ ngày 13/10 đến hết ngày 16 /10/2022
2. Địa chỉ nhận bài dự thi: 
Video giới thiệu sách: nộp qua email: thuvienthptpq@gmail.com
Vẽ tranh giới thiệu sách: Nộp trực tiếp tại thư viện lầu 3
IV. CÁCH THỨC BÌNH CHỌN VÀ TÍNH ĐIỂM 
1. Cách thức bình chọn: 
Bước 1: Người dùng quét mã QR kênh thư viện hoặc truy cập kênh youtube Thư viện Phú Quốc và nhấn đăng ký kênh ( Subcribe ) kênh. 
    Thư viện Phú Quốc: https://www.youtube.com/channel/UC3hjNlOwoK3ZPg_jLfmXGJQ

Bước 2: Bình chọn cho video bằng cách xem, yêu thích, bình luận và chia sẽ video tại kênh  Thư viện Phú Quốc: 
https://www.youtube.com/channel/UC3hjNlOwoK3ZPg_jLfmXGJQ
2. Cách tính điểm 
+ 01 lượt xem (View) = 2 điểm
+ 01 lượt yêu thích ( like)  = 2 điểm
+ 01 lượt chia sẽ ( share ) = 01 điểm
     Tổng điểm bình chọn của mỗi video bằng tổng điểm lượt xem ( view) + lượt yêu thích ( like) + lượt chia sẽ ( share) tương đương với 40 % số điểm. còn 60% điểm còn lại do ban giám khảo đánh giá. 
Video dự thi có phụ đề tiếng anh được + 1 điểm
Bài dự thi được yêu thích nhất sẽ căn cứ vào điểm bình chọn. 
3. Kết quả cuộc thi: Kết quả cuộc thi sẽ được đăng tải trên kênh fanpage thư viện,  web của nhà trường và thông báo về lớp đạt giải. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10/ 2022 tại trường. ( thông tin chính thức về thời gian và địa điểm trao thưởng ban tổ chức sẽ thông báo sau

Thông tin liên hệ cuộc thi: 
Email thư viện: thuvienthptpq@gmail.com
Kênh Youtube thư viện: https://www.youtube.com/channel/UC3hjNlOwoK3ZPg_jLfmXGJQ
Kênh fanpage thư viện:  
https://www.facebook.com/thuvienthptphuquoc
Điện thoại liên hệ: 0932919987 9 cô Hồng
-
 

Tác giả bài viết: Thư viện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây