Hội nghị chuyển giao Trung tâm GDTX cấp huyện về trực thuộc UBND cấp huyện quản lý

Thứ ba - 06/03/2018 10:20
Thực hiện Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chuyển các Trung tâm GDTX huyện, thị xã trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc UBND huyện, thị xã và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chiều ngày 28/02, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị chuyển giao Trung tâm GDTX cấp huyện về trực thuộc UBND cấp huyện quản lý.
Hội nghị chuyển giao Trung tâm GDTX cấp huyện về trực thuộc UBND cấp huyện quản lý
 Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Minh Giang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Ninh Thành Viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; đại diện Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã (trừ huyện U Minh Thượng, Kiên Hải); Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện; đại diện Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Kiên Giang; đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc Sở.
        Nội dung chuyển giao gồm: Bàn giao nguyên hiện trạng toàn bộ tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ; số lượng học sinh; trụ sở, đất đai; cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn tài chính; hồ sơ tài liệu của các Trung tâm Giáo dục thường xuyên hiện đang quản lý, chuyển về Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý theo đúng quy định của pháp luật.
         Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND cấp huyện là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề, giáo dục thường xuyên trên địa bàn cấp huyện theo đúng quy định bộ luật. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên cấp huyện: a) Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. b) Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên, bao gồm: Chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân. c) Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ. d) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh. đ) Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm theo quy định của pháp luật. e) Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo. g) Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. h) Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định. i) Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh. k) Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp. l) Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp. m) Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật. m) Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. o) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. p) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
- Quyền hạn của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện: a) Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. b) Được tổ chức đào tạo  theo quy định của pháp luật; c) Được liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong nước và tổ chức cá nhân ngoài nước ngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo quy định của pháp luật. d) Được quy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật, nhằm thực hiện các hoạt động đào tạo. đ) Được tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật. e) Được sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của Trung tâm. g) Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.
- Cơ cấu tổ chức: Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Tổ Giáo vụ; Tổ Hành chính-Tổng hợp; Tổ Đào tạo nghề-Hướng nghiệp; Tổ Giáo dục thường xuyên; Tổ sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo nghề nghiệp (nếu có)
- Số lượng người làm việc của Trung tâm nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ Hàng năm.
Sau khi tiếp nhận các Trung tâm Giáo dục thường xuyên do Sở Giáo dục và Đào tạo bàn giao, Ủy ban nhân dân cấp huyện có nhiệm vụ ban hành quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên; quyết định bổ nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy (nếu có); xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
Tại Hội nghị, các đại biểu cùng trao đổi các nội dung có liên quan và đi đến thống nhất cùng ký Biên bản bàn giao giữa đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện./.
Nguyễn Thị Đoan Trang
Phó Chánh Văn phòng Sở GDĐT
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây